Política de privacitat de dades

Nom i adreça del responsable


L’entitat responsable, de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades Personals i Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals és:


Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes, S.A
Carrer de Sant Joan de la Salle, 6
07003 Palma
Telèfon: +34 971 214 646
Adreça electrònica: bicipalma@palma.catdpd@smap.palma.cat


Horari servei tècnic:

De dilluns a diumenge de 7:30 a 22:30

La navegació a la nostra pàgina web és possible sense proporcionar dades personals. En la mesura que s’obtenguin dades personals per part nostra (per exemple nom, adreça o adreces de correu electrònic), això es realitza d’acord a les normes aplicables i la nostra política de privacitat.

 

A continuació, us informem sobre el tipus, abast i finalitat de la recollida, ús i tractament de dades personals per part nostra en els següents textos legals.

Descàrregues

Política de privacitat per a l'ús del lloc web

Política de privacitat per a l'ús de l'aplicació