INFORMACIÓ LEGAL LSSIYCE 

 

D'acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (d'ara endavant LSSIYCE), s'indica que el propietari i responsable d'aquesta web és:SOCIETAT MUNICIPAL D’APARCAMENTS I PROJECTES, S. a. amb CIF A-57060105 i domicili social al carrer Sant Joan de la Salle, 6 baixos 07003 Palma (Illes Balears) i correu electrònic bicipalma@palma.cat.Que la SOCIETAT MUNICIPAL D’APARCAMENTS I PROJECTES, S.A està inscrita en el Registre Mercantil de Mallorca, en el tom 1839, llibre 0, de la secció 8a, foli 41, fulla número PM-38629, inscripció 1a